Affetto – vokálně-experimentální soubor

Jeho koncerty jsou pozvánkou k účasti na programovém, zvukovém a prostorovém experimentu, jehož obsahem je široký repertoár od české a evropské renesance přes soudobou klasiku až po úpravy spirituálů, písní Beatles a např. Slávka Janouška, využívání barevných možností mužského čtyřhlasu, kterému vévodí vysoký kontratenor, spojení pěveckého mistrovství s tradičními i méně obvyklými nástroji – klavír, varhany, cimbál, tabla, didgeridoo. Součástí koncertů je prostorová hra se zvukem v chrámovém i světském prostředí a vždy především intenzívní prožití momentální nálady. Patří k jakési nepsané ctižádosti hudebníků nabízet svému publiku nová překvapení, vracet se k praktikám běžným v minulosti a využívat současné výrazové prostředky. 

Vznik souboru Affetto vyplynul z našeho společného zájmu o hledání nových cest a možností komorní vokální interpretace. Jsme přesvědčeni, že zpěv jako nejpřirozenější hudební projev nabízí nevyčerpatelné možnosti jemného vystižení nálad a pocitů, které do svých skladeb ukryli autoři všech historických epoch a žánrů.

 

Affetto: Aleš Procházka (Bas), Vladimír Richter a Marek Olbrzymek (Tenor), Jan Mikušek (Altus). Všechny členy spojuje profesionální pěvecké vzdělání, dlouholeté koncertní zkušenosti i teoretické a praktické znalosti na poli autentické interpretace barokní hudby jakožto i hudby soudobé.

Varhanice Markéta Schley Reindlová je pravidelně zvána jako host koncertních vystoupení ansámblu AFFETTO.

www.affetto.cz

Trio Musica Beata

Nina Romy Dörfler – soprán, Regina Karg – flétna, Markéta Schley Reindlová – varhany, klavír

Trio-Musica-Beata…Jak vznikl tento název? Doslova znamená „šťastná hudba“, pro nás osobně ale spíše hudba, která přináší štěstí“.

Všechny tři jsme vyrůstaly obklopeny hudbou a zažily, jaké štěstí může hudba přinášet. Jak již vyjádřil Aristoteles: „Podstatou hudby je přinášet radost“. Tuto radost bychom rády skrz hudbu předávaly dále.

Přejeme Vám, aby Vás naše hudba oslovila a vyvolala pocity štěstí. Náš repertoár se rozprostírá všemi stylovými obdobími, od baroka po současnost a nabízí tak hudební cestu staletími. K tomu využíváme i různé nástrojové kombinace: zpěv, varhany, cembalo, klavír, příčná flétna, flétna traverso, zobcová flétna.

Těšíme se na setkání při některém z našich koncertů.

www.trio-musica-beata.com

TRANS ORGANIC

nový projekt s bratrem Tomášem, který spojuje nekonečné barevné možnosti varhan s nekonečnými rytmickými možnostmi bicích nástrojů. Náš repertoár tvoří jak skladby pro toto obsazení již dříve zkomponované (např. „Krajiny Patmoské“ pro varhany a bicí Petra Ebena), tak kompozice z pera Tomáše Reindla, využívající nástroje jako indická tabla, didgeridoo, gongy, tam-tamy, tom-tomy a další bicí nástroje a perkuse, nebo též alikvótní zpěv.

Tomáš Reindl: „Trans Organum“ pro varhany, 5 tom-tomů, 3 tam-tamy a 2 činely

Ing. Tomáš Reindl (1971)

je hudebník se širokým spektrem působnosti. Jeho hlavním oborem jsou bicí nástroje a perkuse, indická tabla, arabské a africké bubny, australská didžeridu a další etnické nástroje. Věnuje se též hudební kompozici. Vystudoval SPŠ elektrotechnickou v Plzni, v roce 1996 absolvoval Západočeskou Univerzitu, obor aplikovaná elektronika. Hře na tabla a studiu klasické indické hudby se věnuje od roku 1999. Podnikl dvě studijní cesty do Indie: V r.2001 do severoindického Váranasí (Benares), a v r.2005 do Kalkaty. Ve studiu pokračuje pod vedením tablového virtuoza a hlavního pokračovatele benareské tablové tradice, Sanju Sahai. V současné době studuje hudební kompozici na pražské HAMU a je vyhledávaným hráčem na tabla a hudebním partnerem v oblasti etnické, především indické hudby.

www.tabla-tom.com

Almut Maie-Fingerle a Markéta Reindlová

Koncerty pro soprán a varhany

S Almut nás spojuje záliba ve francouzské hudbě jakéhokoli období. Díky její znalosti francoužštiny i nadšení pro Francii jako takovou se nám daří sestavovat zajímavé programy pro zpěv a varhany, které sahají od raně barokní hudby až po šansonem ovlivněné moderní skladby.
Zároveň si rády “odskočíme” k experimentům jako “Gospel meets classic”, projektu, který Almut založila.

Almut-Maie Fingerle

“Když zpívám, mohu darovat lidem něco naprosto osobního a za tento dar jsem vděčná.”
Almut-Maie Fingerle vyrůstala v Esslingenu
(Německo) v hudební rodině. “Nedělní společný poslech Bachovy kantáty v rádiu byl vždy pro mě velmi obohacující.” Tato láska k hudbě vedla rovně ke studiu zpěvu na Státní vysoké hudební škole Mannheim-Heidelberg (Německo). S velkým úspěchem ukončila studia nadstavbového ročníku “Künstlerische Ausbildung” na Vysoké škole pro chrámovou hudbu v Heidelbergu.
Almut je členem různých hudebních formací, např. “Gospel meets Classic” a účastnila se mistrovských kurzů s tématikou Barokní zpěv u Richarda Wistreicha, Geoffrey Galla, Zeegera Vander Steena a dalších.
Kdyby měla sama sebe popsat, hrály by hodnoty jako hudební zvědavost, chuť učit se, integrace nových myšlenek a nápadů z jiných oblastí, důležitou roli. Hudbu a zpěv nepojímá izolovaně, ale jako celek propojený s ostatními uměleckými obory i životem samým. Smět zpívat pro lidi je pro ni báječný a odměňující úkol.

Vice na: www.gospel-meets-classic.de
nebo www.almut-fingerle.de

Andrea Brožáková a Markéta Reindlová

Koncerty pro soprán a varhany

Naše koncertní programy jsou sestaveny především z hudby barokní a to jak české, tak evropské. Rády zavítáme i do oblasti romantické a moderní hudby, kde dáváme při výběru skladeb přednost hudbě české (Dvořák, Eben, Slavický). Pro díla s doprovodem dalších nástrojů přizveme jako hosty instrumentalisty z okruhu našich hudebních přátel.

Andrea Brožáková ( 1974)

Studovala zpěv na konzervatoři v Plzni a poté na Akademii múzických umění v Praze, kterou úspěšně ukončila v roce 2000.
Od roku 1993 je členkou opery Divadla J.K.Tyla v Plzni.Zde ztvárnila již řadu rolí, např. Žínku v Rusalce a Komornou v Čertovi a Káče A.Dvořáka, Echó ve Straussově Ariadně na Naxu, Esmeraldu v Prodané nevěstě B.Smetany, nebo Barbarinu ve Figarově svatbě W.A. Mozarta.V jedné z hlavních rolí, Belindě, se též podílela na úspěšném provedení Purcellovy opery Dido a Aeneas, která byla kritikou označena za inscenaci roku 1998.
Své jevištní zkušenosti uplatnila i na mezinárodních pódiích. K nejzajímavějším projektům patří účast na brazilském festivalu v Riu de Janeiru, kde se představila ve scénickém madrigalu Lamenti ( režie J.Heřman).
V roce 2002 se stala laureátkou mezinárodní pěvecké soutěže Emy Destinnové v Českých Budějovicích.Tamtéž nadále spolupracuje s Jihočeskou komorní filharmonií.
Aktivně se věnuje interpretaci barokní hudby.Je členkou plzeňského souboru Musica ad Gaudium, s nímž absolvovala řadu koncertů u nás i v zahraničí ( např.Německo,Island) a natočila CD. Zároveň spolupracuje s významnými soubory jako je např. Musica Florea, Collegium 1704 či Musica Bohemica.

andreabrozakfridova@centrum.cz